chris baerveldt / advies en onderzoek in het sociaal domein

Kwaliteit in het sociaal domein: wat is dat? Wat wilt u beter?

Dat ze het zien als mijn kind gepest wordt.

Een rolstoel op maat.

Dat er snel een hulp komt.

Ik wil snel Nederlands leren.

Meer activiteiten voor vrouwen.

Dat ze niet steeds iets anders zeggen maar hetzelfde.

Mijn moeder naar de goede plek.

Passend werk voor mijn broertje.

Dat ze luisteren.

Ik ben blind, dus mijn vloer moet goed schoon.

Hulp met die omgekeerde letters.

Verbeteren en al die beren op de weg.

Er zijn wel heel veel organisaties bij betrokken

En samenwerkingsverbanden.

Bureaucratie en al die regels.

Wachtlijsten, capaciteit.

Niet iedereen werkt altijd mee.

Privacy is vaak een punt.

Moeilijk om de goede mensen te krijgen en te houden.

Afspraken, communicatie, ICT: het moet allemaal goed gaan.

Als ik iedereen met iedereen laat praten, vergaderen we alleen nog maar.

Toch kan het. U weet meestal wel wat mogelijk is. Maar waar en hoe beginnen?

Het zou mooi zijn als we zouden weten wat onze klanten allemaal meemaken onderweg. En dan niet alleen bij ons, maar ook bij al die andere organisaties waarmee ze te maken hebben. Daar moet je een methode voor hebben. Dan weten we direct waar we het beste kunnen beginnen.


O ja. Op den duur moeten we zoiets toch zelf ook kunnen doen?