chris baerveldt / advies en onderzoek in het sociaal domein

Een Op Spoor-traject laat precies zien waar en hoe men het meest effectief aan de slag kan.

De kwaliteit hangt in het sociaal domein meestal niet van één organisatie af, maar van een netwerk van samenwerkende organisaties, dat van gemeente tot gemeente sterk kan verschillen. Overal kunnen verschillende knelpunten voorkomen.

Door de complexiteit blijft vaak onduidelijk waar en hoe door te pakken. Wij houden beter rekening met die complexiteit dan de gebruikelijke methoden

Het traject wordt uitgevoerd in samenwerking met Horjus en Partners.

Wij volgen de gang van voorbeeld-casussen door het hele betrokken netwerk van klanten, organisaties en professionals. We verzamelen daarbij kwaliteitsindicaties, mogelijke knelpunten en suggesties voor verbeteringen.

Belanghebbenden (gemeente, klanten, organisaties) worden betrokken bij invulling van de evaluatie en bij de controle en interpretatie van resultaten.

U Krijgt:

Een advies voor kwaliteits- verbetering, uitgaande van uw doelen en situatie.

Een doelmatige rapportage en een bespreking en/of presentatie van de resultaten: de plaats en aard van belangrijke knelpunten en een overzicht van uitvoerbare en kosten- efficiënte oplossingsrichtingen.

Wij implementeren de Op Spoor-methode voor eigen gebruik door een training van uw personeelsleden en twee jaar supervisie.