De kwaliteit hangt in het sociaal domein meestal niet van één organisatie af, maar van een netwerk van samenwerkende organisaties, dat van gemeente tot gemeente sterk kan verschillen. Overal kunnen verschillende knelpunten voorkomen.


Door de complexiteit blijft vaak onduidelijk waar en hoe door te pakken. Wij houden beter rekening met die complexiteit dan de gebruikelijke methoden.

Wij volgen de gang van voorbeeld-casussen door het hele betrokken netwerk van klanten, organisaties en professionals. We verzamelen daarbij kwaliteitsindicaties, mogelijke knelpunten en suggesties voor verbeteringen.


Belanghebbenden (gemeente, klanten, organisaties) worden betrokken bij invulling van de evaluatie en bij de controle en interpretatie van resultaten.

Het Op Spoor-traject levert, uitgaande van uw doelen en situatie, een advies voor kwaliteits- optimalisering. Ons evaluatieonderzoek geeft de plaats en aard van belangrijke knelpunten aan. We maken een overzicht van uitvoerbare en kostenefficiënte oplossingsrichtingen.


Een doelmatige rapportage wordt aangevuld met een interne, en indien gewenst ook een externe, bespreking/presentatie van de resultaten.


Wij implementeren de Op Spoor-methode voor eigen gebruik door een training van uw personeelsleden en twee jaar supervisie.

Het Op Spoor-traject wordt uitgevoerd in samenwerking met Horjus & Partners.

Wilt u meer weten? Neem contact op.

Een Op Spoor-traject laat precies zien waar en hoe men het meest effectief aan de slag kan.