chris baerveldt

Discriminatie


Sociale discriminatie werd tot het eind van de vorige eeuw door sociale wetenschappers meestal gezien als een gevolg van vooroordelen. Ik had daar problemen mee: te vaak bleken mensen met vooroordelen wel goede buren te zijn voor mensen met andere etnische of religieuze achtergronden, terwijl tegelijkertijd de vriendenkring van mensen met 'correcte' opvattingen vaak voor meer dan 90% bestond uit de 'eigen soort'.


Uiteraard waren er ook onderzoekers die de nadruk legden op zoiets simpels en belangrijks als het aanbod: met wat voor mensen kom je veel in aanraking in de omgeving, je school, je werk. Het was nogal lastig om de analyse van neigingen tot discriminatie te corrigeren voor effecten van dat aanbod. Ik vond een methode uit om die correctie toch te doen binnen de sociale netwerkanalyse. Dankzij statistische uitvindingen van Marijtje van Dujn konden we die methode ook correct en en elegant toepassen. Het duurde even voor we het gepubliceerd kregen, maar daarna brak onze aanpak door.