chris baerveldt

Jongeren


Veel van mijn onderzoek naar jongeren ging over hun vriendschappen, vermijdingsgedrag en intimiteit in sociale netwerken op school. Ik kwam gemakkelijk scholen binnen voor onderzoek. Als oud-leraar rekenen en wiskunde kende ik de taal, zorgde ik voor goede privacybescherming en gaf ik in ruil ook wat terug (aangepast verslag, workshop).


Naast dit fundamentele onderzoek, deed ik, vaak in opdracht, onderzoek naar jeugdpreventie en jeugdbeleid. Ik begeleidde afstudeeronderzoeken naar jeugd, preventie en beleid, waaronder meer dan 100 bij de afstudeerrichting MOV (Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken) op de Universiteit Utrecht.