chris baerveldt

Thema's van onderzoek

Ik doe nu onderzoek naar bureaucratische overlast, maar ik heb voor mijn pensioentijd onderzoek gedaan naar verschillende andere onderwerpen. De voornaamste vijf staan op deze website. Op nummer 1 stond de studie van sociale netwerken.

Sociale netwerken


Rond 1990 werkte ik voor het wetenschappelijk bureau (WODC) van het ministerie van Justitie. Door mijn werk daar vroeg ik me af waarom criminaliteit een soort sociale verdeler was: crimineel gedrag hoorde meestal bij een groep of niet. Zoeken mensen die delicten plegen elkaar op (selectie) of nemen ze in groepen elkaars gedrag over (aanpassing). De vraag was niet nieuw, maar mijn methode van onderzoek toen wel: ik onderzocht klasnetwerken met behulp van sociale netwerkanalyse. Statistici wisten zich aanvankelijk nog geen raad met het uit elkaar trekken van selectie en aanpassing, maar ontwikkelden later geschikter methoden en software, zoals SIENA.

Netwerkbril


Een jaar of tien ging mijn onderzoek vooral over selectie en aanpassing in netwerken. Maar intussen ging het ook steeds meer over andere toepassingen. Ik gebruikte de sociale netwerkbenadering op een bepaald moment meer als bril dan als analysemethode.


Een netwerkbril belicht de wereld als een stelsel van relaties in plaats van als een stelsel van individuen. Etnische discriminatie, criminaliteit, jeugdzorg, knelpunten bij de Wmo en ook de werking van bureaucratie zien er heel anders uit door zo'n bril. Publicaties over toepassingen staan verderop op deze site.