chris baerveldt

Evaluatie/methoden


Een echte methodoloog wil ik me niet noemen, eerder een zware gebruiker die zelf iets knutselt wanneer de goede methode er (nog) niet is. Daarom ontwikkelde ik zelf beter passende methoden voor de evaluatie van interventies voor het opsporen van knelpunten in zorgnetwerken.


De op de universiteit gangbare (quasi-experimentele) evaluatiemethoden leverden veel te weinig kennis op voor sociale interventies (ingrepen) in de werkelijke wereld. Die wereld kent geen nulgroepen. Bovendien beweegt ze. Vanaf 1992 werkte ik, in samenwerking met o.a. Bob Horjus, aan methoden die niet zozeer aangaven òf interventies wel of niet werkten maar vooral waaròm ze wel of niet werkten of wanneer ze zouden kunnen werken.


Wanneer specialisten iets beters maakten dan mijn knutselwerk, zoals bij sociale netwerkanalyse of  cross-culturele validiteit, stopte ik zelf met ontwikkelen en ging ik verder met mijn andere werk.